Kalbėjimo įgūdžių lavinimo kursai

Tai praktiniai užsiėmimai turintiems pakankamai teorinių  kalbos žinių, bet mažai  kalbėjimo praktikos. Kursas susideda iš trijų pakopų. Pakopos trukmė – 1 mėn. (16 akademinių valandų)
Mokymų metu diskutuojama įvairiomis temomis, turtinamas studijuojamų temų žodynas,  stengiamasi padėti taisyklingiau reikšti mintis, palaikyti pokalbį, formuluoti klausimus, suprasti pašnekovą, lavinti supratimą iš klausos. Besimokantieji ruošia pristatymus, dalyvauja grupinėje ir individualioje kalbinėje veikloje.

Lygiai: B1-B2
Vienos pakopos trukmė: 16 akademinių valandų
Paskaitų laikas ir intensyvumas: sutartinis

Žinių patikrinimo paslauga teikiama nemokamai.

Kursus veda profesionalūs  dėstytojai, turintys anglų kalbos filologinį-pedagoginį išsilavinimą, išklausę  bendravimo psichologijos, auditorijos valdymo kursus ir turintys darbo su įmonių ir organizacijų darbuotojais patirties.

Daugiau sužinosite paskambinę tel. 8 5 275 51 75 arba 8 655 70 70 5.