Kalbėjimo įgūdžių lavinimo kursai

Tai praktiniai užsiėmimai turintiems pakankamai teorinių  kalbos žinių, bet mažai  kalbėjimo praktikos. Kursas susideda iš 3 pakopų, kurios skiriasi savo turiniu (temomis).
Atsižvelgiant į asmeninius poreikius, besimokantieji gali rinktis vieną, dvi arba tris pakopas. Pakopos trukmė – vienas mėnuo.

Mokymų metu diskutuojama įvairiomis temomis, turtinamas studijuojamų temų žodynas,  stengiamasi padėti taisyklingiau reikšti mintis, palaikyti pokalbį, formuluoti klausimus, suprasti pašnekovą, lavinti supratimą iš klausos.
Besimokantieji ruošia pristatymus, dalyvauja grupinėje ir individualioje kalbinėje veikloje.
Mokome tik mažose grupėse.

Lygiai: B1-B2
Vienos pakopos trukmė: 4 savaitės (16 akademinių valandų)
Paskaitų laikas ir intensyvumas: 2 kartus per savaitę vakarais po 60-90 min.

Artimiausių kursų datos pateiktos skiltyje DATOS IR REGISTRACIJA

“House of English” dirba tik profesionalūs dėstytojai, turintys anglų kalbos filologinį-pedagoginį išsilavinimą, išklausę andragogikos, bendravimo psichologijos, auditorijos valdymo kursus. Tai savo srities specialistai, turintys darbo su suaugusiųjų žmonių auditorija patirties, vedantys mokymus įmonių ir organizacijų darbuotojams, rengiantys individualaus mokymo programas.