Bendrinės anglų kalbos kursai

Bendrinės anglų kalbos kursai skirti norintiems pradėti mokytis kalbos arba tobulinti jau turimas žinias. Tai praktiniai anglų kalbos kursai lavinantys visus kalbinius įgūdžius. Gramatinė medžiaga pristatoma glaustai, bet vaizdžiai ir sistemingai. Lavinamas suvokimas iš klausos, turtinamas žodynas, tobulinami skaitymo bei rašymo įgūdžiai. B1-B2 lygio kursuose daug dėmesio skiriama kalbėjimo praktikai, komunikacinių intencijų raiškai. Vadovėlio medžiagą papildo gausi dalomoji medžiaga, vaizdo bei garso įrašai, garsinės ir vaizdinės naujienos.

Mokymo programos turinys priklauso nuo besimokančiųjų lygio. Žinių patikrinimo paslauga teikiama nemokamai.

Kursus veda tik profesionalūs “House of English” dėstytojai, turintys anglų kalbos filologinį-pedagoginį išsilavinimą, išklausę andragogikos, bendravimo psichologijos kursus  ir turintys darbo su įmonių ir organizacijų darbuotojais patirties.

Kursų trukmė: 40-50 akademinių valandų
Užsiėmimų laikas ir intensyvumas – sutartinis.

Žinių patikrinimo paslauga teikiama nemokamai.

Daugiau informacijos  sužinosite paskambinę tel. 8 5 275 51 75 arba 8 655 70 70 5.