Bendrinės anglų kalbos kursai

Bendrinės anglų kalbos kursai skirti norintiems pradėti mokytis kalbos arba tobulinti jau turimas žinias. Tai praktiniai anglų kalbos kursai, lavinantys visus kalbinius įgūdžius. Gramatinė medžiaga pristatoma glaustai, bet vaizdžiai ir sistemingai. Lavinamas suvokimas iš klausos, turtinamas žodynas, tobulinami skaitymo bei rašymo įgūdžiai. B1-B2 lygio kursuose daug dėmesio skiriama kalbėjimo praktikai, komunikacinių intencijų raiškai. Vadovėlio medžiagą papildo gausi dalomoji medžiaga, vaizdo bei garso įrašai, garsinės ir vaizdinės naujienos.
Mokome tik mažose 3-6 asmenų grupėse.

Mokymo programos turinys priklauso nuo besimokančiųjų lygio. Efektyviam mokymui svarbu kuo tiksliau nustatyti užsienio kalbos žinių lygį. Žinių patikrinimo paslauga norintiems lankyti kursus yra nemokama.

Lygiai: A1-C1
Standartinio kurso trukmė: 40 akademinių valandų (8-10 savaičių)
Paskaitų laikas ir intensyvumas: 2 kartus per savaitę vakarais arba rytais
Mokomoji medžiaga – 15€

Artimiausių kursų datos pateiktos skiltyje DATOS IR REGISTRACIJA

“House of English” dirba tik profesionalūs dėstytojai, turintys anglų kalbos filologinį-pedagoginį išsilavinimą, išklausę andragogikos, bendravimo psichologijos, auditorijos valdymo kursus. Tai savo srities specialistai, turintys darbo su suaugusiųjų žmonių auditorija patirties, vedantys mokymus įmonių ir organizacijų darbuotojams, rengiantys individualaus mokymo programas.

Daugiau informacijos apie siūlomus kursus sužinosite  tel. 8 5 275 51 75
arba 8 647 150 47