Mokymų įmonėse organizavimas

“If I’m selling to you, I speak your language, but if I’m buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen.” Willy Bandt

Nepaisant „Brexit“ sukeltų permainų, anglų kalba Europoje ir visame pasaulyje išlieka būtinu įgūdžiu tarptautinėje rinkoje.  Auganti daugiakalbystės paklausa yra pasaulinė tendencija, palietusi ir didžiąsias valstybes. Kardifo universiteto tyrimo duomenimis dėl nepakankamų įmonių darbuotojų užsienio kalbos žinių vien Didžioji Britanija iki 2014 metų kasmet prarado apie 3,5 proc. BVP. Su kalbinių kompetencijų trūkumu susiduria ir daugelis Lietuvos įmonių.

Kalbų mokyklos “House of English” organizuojami mokymai įmonių darbuotojams vyksta kalbų mokyklos arba užsakovo patalpose pagal iš anksto suderintą grafiką.

Žmonių skaičius grupėje yra sutartinis, bet nerekomenduojamos didesnės nei 8 žmonių grupės. Kalbos žinių lygio įvertinimo paslauga yra nemokama. Baigus mokymus išduodami kursų baigimų pažymėjimai.

Mokymų organizavimas įmonėse – nelengvas ir patirties reikalaujantis darbas.
Dauguma įmonių, organizuojančių užsienio kalbų mokymus, ne visada įsigilina į užsienio kalbų mokymų ypatumus, neatižvelgia į tai, kad kalbų mokymasis yra ilgalaikis procesas (mokymų trukmė gali būti nuo 1 mėn. iki kelerių metų).

Didelė dalis mokymo projektų nepateisina įmonių lūkesčių dėl nekompetentingai paruoštų projekto sąlygų: nerealių tikslų ir terminų, ne pagal žinių lygį sudarytų grupių, iš anksto formaliai patvirtintų, tačiau praktiškai neįgyvendinamų paskaitų tvarkaraščių, netinkamų mokymosi sąlygų ir t.t.