Apie mus

Kalbų mokykla “House of English” teikia profesionalias, aukštos kokybės užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų) mokymo paslaugas privatiems ir verslo klientams bei valstybinio sektoriaus darbuotojams.

Mokykla yra įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. Siekdama teikti tik labai kokybiškas paslaugas, mokykla kelia aukščiausius reikalavimus savo dėstytojams, mokomajai medžiagai ir mokymo programų turiniui. Mokykla yra tarptautinės anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos IATEFL narė

MŪSŲ MISIJA

Savo darbu siekiame, kad mūsų teikiamos paslaugos atneštų mūsų klientams pažinimo džiaugsmą, suteiktų naudos verslui, padėtų efektyviau bendrauti su pasauliu ir geriau pažinti kitas kultūras.
Dirbame tikslingai ir sistemingai, nes vertiname Jūsų laiką.
Mūsų požiūris į kalbų mokymą – praktinis. Žmonės turi naudoti kalbą jos besimokydami. Esame tikri, kad mokydami nedidelėse grupelėse turime didelį konkurencinį privalumą, nes galime užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir atsižvelgti į kiekvieno besimokančiojo asmeninius poreikius.

MŪSŲ VIZIJA

• sukurti harmoningą, malonią ir efektyvią mokymosi aplinką;
• teikti profesionalias kalbų mokymo paslaugas, padėti įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą įdėją, likti aktyvia tarptautinės švietimo bendruomenės nare, prisidedančia prie naujų mokymo metodų kūrimo bei taikymo;
• didinti mokymosi prieinamumą įvairių amžių žmonėms.

MOKYMO METODIKA

Mokslininkų ir psichologų įsitikinimu kalbos negalima išmokti vien žiniomis arba per  mechaninio pobūdžio pratybas, jeigu mokantis nereiškiamos savos, realios, su situacija susietos mintys, todėl mūsų mokyklos dėstytojai savo darbe naudoja tarptautiniu mąstu  praktiškai įsitvirtinusį ir šiuo metu efektyviausią pasaulyje KOMUNIKACINĮ MOKYMO METODĄ.
Šis metodas geriausiai pateisina daugumos besimokančiųjų lūkesčius – išmokti bendrauti ir naudoti kalbą realiems tikslams įgyvendinti.
Kalbos dalykai įtvirtinami ir kartojami bendraujant arba imituojant bendravimą, kalbinė medžiaga pateikiama kuriant situacijas, kurios atveria bendravimo galimybes. Būtent toks mokymas duoda realių rezultatų.

Komunikacinis užsienio kalbų mokymas taip pat integruoja geriausias kitų metodų ypatybes, labiausiai padedančias suvokti ir įsiminti medžiagą, formuoti produktyvios kalbos gebėjimus.

Šį metodą populiarina įvairios tarptautinės organizacijos (Europos Komisijos Švietimo ir Kultūros direktoratas, UNESCO), kurioms rūpi kuo greičiau pašalinti kalbinius barjerus, varžančius tautų bendradarbiavimą.

MŪSŲ DĖSTYTOJAI

• turi aukštąjį filologinį/pedagoginį išsilavinimą;
• specializuojasi ir yra specialiai ruošiami darbui su skirtingų amžiaus mokiniais;
• nuolat kelia kvalifikaciją gilindami dalyko, mokymo metodikos ir psichologijos žinias;
• tobulinasi mokyklos rengiamuose T2T (Teacher-to-Teacher) kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
• yra profesinių mokytojų asociacijų nariai;
• turi patirties ir žinių teikti aukšiausios kokybės paslaugas.