KALBĖJIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO KURSAI (B1-B2 LYGIAI)

Tai praktiniai užsiėmimai turintiems pakankamai teorinių  kalbos žinių bet mažai  kalbėjimo praktikos. Kursas susideda iš 3 pakopų, kurios skiriasi savo turiniu (temomis). Atsižvelgiant į asmeninius poreikius, besimokantieji gali rinktis vieną, dvi arba tris pakopas. Pakopos trukmė vienas mėnuo.

Mokymų metu diskutuojama įvairiomis temomis, turtinamas studijuojamų  temų žodynas,  stengiamasi padėti taisyklingiau reikšti mintis, palaikyti pokalbį, formuluoti klausimus, suprasti pašnekovą, lavinti supratimą iš klausos. Besimokantieji ruošia pristatymus, dalyvauja grupinėje ir individualioje kalbinėje veikloje.

Vienos pakopos trukmė: 4 savaitės (16 akademinių valandų)
Paskaitų laikas ir intensyvumas: 2 kartus per savaitę vakarais
Grupių dydis: 4-6
Vienos pakopos  kaina: 198-238 Lt (57,34 – 68,92 €) (priklausomai nuo žmonių skaičiaus grupėje)

Artimiausi B1 lygio kursai planuojami nuo 2014-09-16
Artimiausi B2 lygio kursai planuojami nuo 2014-09-25