Pradinukų anglų kalbos mokyklėlė „Stepping Stones“

 

Europos Komisija apie ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą


„Užsienio kalbos mokymasis nuo ankstyvos vaikystės tiesiogiai ir teigiamai veikia vaiko mokymąsi ir asmenybės raidą. Pradėjus vaikus mokyti užsienio kalbų nuo mažens – geriausia iki 12 metų – jie gali greičiau išmokti kalbą, geriau išlavinti gimtosios kalbos literatūrinius gebėjimus ir pasiekti geresnių rezultatų kitose srityse.

Tačiau pats ankstyvas užsienio kalbos mokymas neužtikrina geresnių rezultatų: būtina taikyti veiksmingus mokymo metodus, kuriais ypač lavinami klausymosi ir kalbėjimo įgūdžiai, ir parinkti kvalifikuotus mokytojus. Ne mažiau svarbu, kad klasėje būtų nedaug mokinių, pakaktų mokymosi išteklių, o vaikams būtų įdomūs kalbos mokymosi metodai.“

Šaltinis: Europos Komisija-Dvikalbystė
http://ec.europa.eu/education/languages/language-learning/doc92_lt.htm

 

Pradinukų anglų kalbos mokyklėlė "Stepping Stones"


Mintis kurti papildomo ugdymo anglų kalbos mokyklėlę pradinukams nekilo spontaniškai. Priimti šį sprendimą pastūmėjo mūsų pačių, kalbos specialistų, vaikų asmeninė patirtis, nepakankama dalies pradinių klasių anglų kalbos mokytojų kompetencija bei kvalifikuotų specialistų trūkumas mokyklose.

"House of English" anglų kalbos mokyklėlė “Stepping Stones” - tai pirmoji Lietuvoje anglų kalbos mokykla pradinukams. Tai mokykla, kurioje pildosi tėvelių ir vaikučių svajonės. Visi tėvai nori, kad jų vaikai gautų kokybiškas žinias, o mažieji visada trokšta mokytis linksmoje ir draugiškoje aplinkoje. Čia jais visada rūpinasi dėmesingi mokytojai.

 

Anglų kalbos pamokėlės 7-8 metų vaikams


Ankstyvasis svetimųjų kalbų mokymas reikalauja žinių ir patirties. Dirbdami su mažaisiais atsižvelgiame į šio amžiaus vaikų raidos psichologiją ir užsienio šalių metodininkų rekomendacijas, gerąją ankstyvojo kalbų mokymo praktiką. Kalbos vaikai mokosi žaisdami ir bendraudami. Jų niekas nemoko gramatinių taisyklių ir neaiškina sudėtingų kalbinių struktūrų. Pirmiausia vaikai mokosi sakytinės kalbos, jie bendrauja, daug klauso, dainuoja, kartoja, eksperimentuoja su kalba, atradinėja taisykles. Tai darydami jie mokosi žodžių, gramatikos, lavina klausymo bei kalbėjimo įgūdžius. Pradėjus rašyti, rašoma žodžio lygmeniu vėliau pereinama prie sakinio lygmens, dar vėliau kuriami trumpi sakinukai, rašomi kelių sakinukų tekstukai. Išradingi mokytojai ir nuotaikingi vadovėlių herojai tikrai neleidžia nuobodžiauti mažiesiems.

Pamokėlės vyksta 2 kartus per savaitę.

Dėl registracijos, pamokėlių laiko ir kitos informacijos kreipkitės tel. 8 5 275 51 75
arba 8 647 150 47

 

Anglų kalbos kursai 9-11 metų vaikams


Šio amžiaus vaikai toliau tobulina kalbėjimo, klausymo ir skaitymo įgūdžius, mokosi gramatikos, turtina savo žodyną. Vaikai mokomi sėkmingai bendrauti anglų kalba naudojant interaktyvius mokymo metodus, ugdomas jų kūrybiškumas ir saviraiška anglų kalba. Jie mokomi ne tik sėkmingai vartoti kalbą įvairiose situacijose, bet ugdomas ir jų atvirumas angliškai kalbančių šalių bendruomenei bei kultūrai.

Mūsų kalbų mokykloje dirba rūpestingi, atidūs ir profesionalūs mokytojai, o visada maloni ir darbinga aplinka skatina vaikų pasitikėjimą ir kviečia drąsiai žengti žinių keliu.

Mes visi nuoširdžiai siekiame, kad iš užsiėmimų vaikai išsineštų teigiamas emocijas, o pareigingumas ir atsakomybė taptų svarbiausiomis vertybėmis mūsų bendradarbiavime.

Moksleiviai skirstomi į grupes pagal anglų kalbos žinių lygį, kuris nustatomas atlikus žinių patikrinimo testą prieš prasidedant kursams.

Kurso trukmė: 120 akademinių valandų (3x40). Kurso trukmė atitinka mokslo metų trukmę (nuo rugsėjo iki birželio) ir skirstoma į tris pakopas (kiekviena po 40 akademinių valandų).

Kursai vyksta: 2 kartus per savaitę

Užsiėmimų trukmė: 2 akademinės valandos

Išsamesnę informaciją suteiksime tel. 8 5 275 51 75 arba
8 647 150 47

 

footer image